Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

08 tháng 1 2023 08:01

câu hỏi

Tính số đo x của góc trong Hình 6

Tính số đo x của góc trong Hình 6

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:55

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần hệ thức lượng trong tam giác vuông Bài giải chi tiết: Góc M1 = 180 - 90-62 = 28 độ => Góc Mx = 90-28 = 62 độ Góc Q1 = 180- 90 -52 = 38 độ => Góc Qx = 90 - 38 = 52 độ Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận