Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoangloan H

28 tháng 12 2019 12:34

câu hỏi

tính số mol của 5,4 gam khí oxi


0

1


Nguyen T

01 tháng 1 2020 08:43

sô mol cua oxi là : 5,4:oxi =5,4 :32 =0,1 (mol )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng kali Clorat (KClO3) để điều chế được 48g khí oxi a. Viết pt hóa học xảy ra b. Tính số mol và khối lượng KClO3 tham gia phản ứng c. Nếu chi P tác dụng hoàn toàn với lượng oxi vừa thu được trên. Tính khối lượng P2O5 thu được.

0

Lihat jawaban (1)