Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Q

15 tháng 12 2022 02:13

câu hỏi

Tính số mol của 128g Cu, 54g Al Tính thể tích của 0,125 mol khí co2 0,75 mol khí h2 Tính % của các ngtố có trong hợp chất so2

Tính số mol của 128g Cu, 54g Al

Tính thể tích của 0,125 mol khí co2 0,75 mol khí h2

Tính % của các ngtố có trong hợp chất so2

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:21

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Bảng tuần hoàn các NTHH Bài giải chi tiết: Ta có: nCu = 2mol nAl=2mol VCO2 = 2,8l VH2 = 16,8l %S/SO2 = 50% %O/SO2 = 50% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện tưởng của phản ứng hoá học

0

Lihat jawaban (2)