Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn Đ

07 tháng 4 2020 11:41

câu hỏi

tính số gam kali clorat cần để điều chế đượ a) 21 gam khí oxi b)6,72 lít khí oxi (dktc)


0

1


Trần T

08 tháng 4 2020 03:33

Ta có pthh: 2KClO3--t⁰--> 2KCl+3O2 a) nO2=21/32=0.6 mol => nKClO3=0.4 mol => mKClO3=0.4×122.5=49 b) nO2=6.72/22.4=0.3 mol => nKClO3=0.2 mol => mKClO3=0.2×122.5=24.5 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)