Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

01 tháng 8 2021 04:05

câu hỏi

tính - rút gọn √8-4√3 + √12+2√35 √11+6√2 + √11-6√2


4

1


Thành Đ

01 tháng 8 2021 04:48

kb zl 0335597352 tôi chỉ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√3+2√2-√6-4√2

11

Lihat jawaban (2)

3√x+7 -√y-1 =5 5√x+7 -√y-1 =12

7

Được xác nhận