Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh C

23 tháng 11 2022 00:59

câu hỏi

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 200ml dung dịch H2SO4.0,005M với 300ml dung dịch HCL 0,01M

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 200ml dung dịch H2SO4.0,005M với 300ml dung dịch HCL 0,01M

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:51

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Axit Bài giải chi tiết: Ta có: nH+ = 0,2.0,005.2+0,01.0,3=0,005 pH=2,3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 188 : Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm, ở miệng bình thu khí clo có bông tẩm xút, để : A. nhận biết khí clo đã thu đầy hay chưa. B. không cho khí clo khuếch tán vào không khí. C. dùng để nhận biết khí clo do clo tác dụng với xút sinh ra nước Gia-ven có tác dụng làm trắng bông. D. Cả B và C.

1

Được xác nhận