Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp T

10 tháng 9 2023 13:30

câu hỏi

Tính đạo hàm y= x^7 2√x -x 1

Tính đạo hàm y= x^7 2√x -x 1


3

1


Linh L

Đã được trả lời 6 ngày trước

<p>y′=−7x6+10x4+9x2</p>

y′=−7x6+10x4+9x2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ

51

Được xác nhận