Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

10 tháng 2 2020 04:10

câu hỏi

tính đạo hàm của các hàm số sau. y= (x²-3x+3) (x³+2x-1)


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 03:45

Được xác nhận

Xin chào em Trương T Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Nguyễn L

14 tháng 2 2020 02:10

y=(2x-3).(x^3+2x-1)+(x^2-3x+3).(3x^2+2) sau đó bạn nhân ra là đc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghiệm âm lớn nhất của pt cos(x-π\4)=sinx

0

Lihat jawaban (1)