Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

Tính nhanh

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 3: Phép cộng hai phân số<br>Bài giải chi tiết:</p><p>7/12-1/3-1/4+5/6</p><p>=7/12-4/12-3/12+10/12</p><p>=10/12</p><p>=5/6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 3: Phép cộng hai phân số
Bài giải chi tiết:

7/12-1/3-1/4+5/6

=7/12-4/12-3/12+10/12

=10/12

=5/6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận