Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

27 tháng 11 2022 05:39

câu hỏi

tính nhanh

tính nhanh

 

alt

8

2


Lucius L

27 tháng 11 2022 05:50

<p>5.72+3.8+4.28+6.2=20 nha bạn</p>

5.72+3.8+4.28+6.2=20 nha bạn

Havi T

27 tháng 11 2022 13:31

<p>5,72+3,8+4,28+6,2</p><p>=(5,72+4,28)+(3,8+6,2)</p><p>= 10+10</p><p>=20</p>

5,72+3,8+4,28+6,2

=(5,72+4,28)+(3,8+6,2)

= 10+10

=20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)