Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

17 tháng 9 2022 04:43

câu hỏi

Tính nhanh N=(2/3+2/5−2/7−2/11)/(2+6/5−6/7−6/11)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

17 tháng 9 2022 06:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>N=(2/3+2/5−2/7−2/11)/(2+6/5−6/7−6/11)</p><p>=(2/3+2/5−2/7−2/11)/(6/3+6/5−6/7−6/11)</p><p>=[2.(1/3+1/5-1/7-1/11)]/[6.(1/3+1/5-1/7-1/11)]</p><p>=2/6</p><p>=1/3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Bài giải chi tiết 

N=(2/3+2/5−2/7−2/11)/(2+6/5−6/7−6/11)

=(2/3+2/5−2/7−2/11)/(6/3+6/5−6/7−6/11)

=[2.(1/3+1/5-1/7-1/11)]/[6.(1/3+1/5-1/7-1/11)]

=2/6

=1/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận