Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

25 tháng 8 2022 03:39

câu hỏi

Tình nhanh: e) (310)+(−210)−907+107

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 05:14

Được xác nhận

Xin chào em Ly P, Đây là một bài thuộc chương Số tự nhiên, Toán 6. Bài giải chi tiết: (310)+(−210)−907+107 =(310-210)-(907-107) =100-800 =-700 Vậy phép tính có giá trị là -700. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận