Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên Đ

03 tháng 12 2022 07:45

câu hỏi

Tính nhanh các tổng sau : a, 324 + [ 112 - ( 112 + 324 ) ] b, ( 5674 - 97 ) -5674 c, ( - 1075 ) - ( 29 - 1075 ) d, ( - 257 ) - [ ( - 257 + 156 ) - 56 ]

Tính nhanh các tổng sau :

a, 324 + [ 112 - ( 112 + 324 ) ]
b, ( 5674 - 97 ) -5674
c, ( - 1075 ) - ( 29 - 1075 )
d, ( - 257 ) - [ ( - 257 + 156 ) - 56 ]


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:34

Được xác nhận

Xin chào em Nguyên Đ, Bài giải chi tiết: a, 324 + [ 112 - ( 112 + 324 ) ] = 324 + 112 - 112 -324 = 0 b, ( 5674 - 97 ) -5674 = 5674 - 97 - 5674 = -97 c, ( - 1075 ) - ( 29 - 1075 ) = -1075 - 29 + 1075 = - 29 d, ( - 257 ) - [ ( - 257 + 156 ) - 56 ] = -257 + 257 - 156 +56 = - 100 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận