Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy H

19 tháng 12 2022 12:16

câu hỏi

Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây 576+678+780-475-577-679

Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây

576+678+780-475-577-679


21

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 13:15

Được xác nhận

Chào em Thủy H, Với những bài như này mình sẽ áp dụng quy tắc "nhân chia trước, cộng trừ sau" và tính từ trái sang phải em nhé. Bài giải chi tiết: 576+678+780-475-577-679= 1254 + 780 -475 -577 -679= 2034-475-577-679= 1559-577-679=982-679=303 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô em nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyễn T

19 tháng 12 2022 13:42

<p>3765</p>

3765

Đinh T

19 tháng 12 2022 13:58

<p>303</p>

303

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận