Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

Tính nhanh bằng cách hợp lý b) B=1+3+5+…+21


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc<br>Bài giải chi tiết:</p><p><i>B=1+3+5+...+21</i></p><p><i>Số&nbsp;Số&nbsp;hạng&nbsp;là : (21-1):2+1=11</i></p><p><i>B=(21+1).11:2</i></p><p><i>B=121</i><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc
Bài giải chi tiết:

B=1+3+5+...+21

Số Số hạng là : (21-1):2+1=11

B=(21+1).11:2

B=121
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc môn Toán 6, Chương Số tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>B=1+3+5+…+21</h1><p>= (1+21)+(3+19)+(5+17)+(7+15)+(9+13)+11</p><p>= 22.5 + 11</p><p>= 110 + 11</p><p>= 121</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc môn Toán 6, Chương Số tự nhiên
Bài giải chi tiết:

B=1+3+5+…+21

= (1+21)+(3+19)+(5+17)+(7+15)+(9+13)+11

= 22.5 + 11

= 110 + 11

= 121

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)