Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

14 tháng 10 2022 23:06

câu hỏi

Tính nhanh: b) B=2+4+6+8+…+100;


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 00:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài Số tự nhiên</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>B=2+4+6+8+…+100</p><p>Số số hạng của B: (100-2):2+1=50</p><p>A=50.(100+2)/2=2550</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài Số tự nhiên

Bài giải chi tiết

B=2+4+6+8+…+100

Số số hạng của B: (100-2):2+1=50

A=50.(100+2)/2=2550

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận