Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

06 tháng 10 2022 15:55

câu hỏi

Tính nhanh a) 4/(3×6)+4/(6×9)+4/(9×12)+…+4/(96×99)

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 17:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H,<br>Đây là một bài thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Đặt E= 4/(3.6) + 4/(6.9) + 4/(9.12) +...+ 4/(96.99)<br>3/4.E =3/(3.6) + 3/(6.9) + 3/(9.12) +...+ 3/(96.99)<br>= 1/3 - 1/6 + 1/6 - 1/9 + 1/9 - 1/12 + .... + 1/96 - 1/99<br>= 1/3 - 1/99<br>= 33/99 - 1/99<br>= 32/99<br>=&gt; E = 32/99 : 3/4 = 128/297<br>Vậy E = 128/297<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H,
Đây là một bài thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết:

Đặt E= 4/(3.6) + 4/(6.9) + 4/(9.12) +...+ 4/(96.99)
3/4.E =3/(3.6) + 3/(6.9) + 3/(9.12) +...+ 3/(96.99)
= 1/3 - 1/6 + 1/6 - 1/9 + 1/9 - 1/12 + .... + 1/96 - 1/99
= 1/3 - 1/99
= 33/99 - 1/99
= 32/99
=> E = 32/99 : 3/4 = 128/297
Vậy E = 128/297
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận