Square root
VBT
Calculator
magnet

Phượng Đ

07 tháng 4 2020 13:17

câu hỏi

tính nhanh 8x427x3+6x573x4


1

3


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 02:52

24.000 đáp án đây

Nguyễn T

08 tháng 4 2020 03:42

(8×427×3)+(6×573×4)=10.248+13.752 =24.000

Mimi M

08 tháng 4 2020 04:30

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 = (8 x 3) x 427 + (6 x 4) x 573 = 24 x 427 + 24 x 573 = 24 x (427 + 573) = 24 x 1000 = 24 000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiệu quả hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số lớn gấp 10 lần số bé. Tìm số lớn

15

Lihat jawaban (6)