Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn N

22 tháng 9 2022 02:58

câu hỏi

tính nhanh 32×19×32


3

3

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 04:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Văn N,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Số Nguyên</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>32×19×32</h1><p>= 32<sup>2</sup>.19</p><p>= 1024 . 19</p><p>= 19456</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Văn N,

Đây là bài tập thuộc Chương Số Nguyên

Bài giải chi tiết :  

32×19×32

= 322.19

= 1024 . 19

= 19456

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Bùi Q

22 tháng 9 2022 14:13

32 . 19 .32 = 32² . 19 = 1024 . 19 =19 456 Hoặc 32. 19 .32 = 2⁵ . 19 = 1024 . 19 = 19 456

Ngọc Á

Đã được trả lời 2 ngày trước

32×19×32×1 =32×(19+1) =32×20 =640

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) (2x−1)/5−(x−2)/3=(x+7)/15

2

Được xác nhận