Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan K

03 tháng 6 2023 06:09

câu hỏi

Tính nhanh: 202,4×5,2+38×20,24+202,4

Tính nhanh:

202,4×5,2+38×20,24+202,4


13

2


Huỳnh T

04 tháng 6 2023 05:07

<p>Bằng 2024</p>

Bằng 2024

Nguyễn T

07 tháng 6 2023 21:05

<p>202,4 × 5,2 + 38 × 20,24 + 202,4 = 202,4 × 5,2 + 3,8 × 202,4 + 202,4 × 1</p><p>= 202,4 ( 5,2 + 3,8 + 1) = 202,4 × 10 = 2024</p>

202,4 × 5,2 + 38 × 20,24 + 202,4 = 202,4 × 5,2 + 3,8 × 202,4 + 202,4 × 1

= 202,4 ( 5,2 + 3,8 + 1) = 202,4 × 10 = 2024

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)