Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

21 tháng 5 2021 03:41

câu hỏi

Tính nhanh :125+345+875+455+655+555


18

3


T. Thu

24 tháng 5 2021 02:39

125+345+875+455+655+555 =(125+875)+(345+655)+(455+555) =1000+1000+1010 =3010

Nguyễn M

21 tháng 5 2021 05:30

3000

Kiều Q

28 tháng 5 2021 16:07

3.10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65×54=

7

Lihat jawaban (1)