Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy S

11 tháng 8 2021 23:40

câu hỏi

tính nhanh:1+2+3+...+999


7

1


Huy C

12 tháng 8 2021 01:18

1+2+3+4+999 bằng1009

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hộp bóng có 2/3 số bóng màu đỏ,1/4 số bóng màu xanh,còn lại là bóng màu vàng.Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng

5

Lihat jawaban (1)