Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyen B

15 tháng 8 2022 09:41

câu hỏi

tính nhẩm bằng cách hợp lí nhất a)53.11 b)600:25


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 11:39

Được xác nhận

Xin chào em Huyen B, Đây là một bài tập thuộc Chương Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên, bài Ghi Số Tự Nhiên Bài giải chi tiết: a) 53.(11) =53.(10+1) =530+53 =583 b)600:25 =6.100:25 =6.4=24 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: 13−2|3x−5|=5

2

Được xác nhận