Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

29 tháng 12 2019 00:32

câu hỏi

Tính mật độ dân số nước ta năm 2001, biết diện tích nước ta là 330.991 km2, dân số 78.8 triệu người


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 14:04

Để tính mật độ dân số, ta có công thức sau: Mật độ dân số= Số dân/diện tính như vậy ta có đáp án sau 78.800.000/330.991= 238,0729385391 Làm tròn thành 238 người/km2 cái này m ko chắc, nhưng bn thử xem sao. Good luck!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải bảo vệ rừng Amazon

0

Lihat jawaban (1)