Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

10 tháng 10 2022 16:07

câu hỏi

Tính một cách hợp lí g) ((−2)/3+3/7):4/5+((−1)/3+4/7):4/5

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 00:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số,Bài 3: Phép cộng hai phân số<br>Bài giải chi tiết:((−2)/3+3/7):4/5+((−1)/3+4/7):4/5</p><p>=(−2/3+3/7−1/3+4/7):4/5</p><p>=(−2/3−1/3+3/7+4/7):4/5</p><p>=(−3/3+7/7):4/5</p><p>=(−1+1):4/5</p><p>=0:4/5</p><p>=0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số,Bài 3: Phép cộng hai phân số
Bài giải chi tiết:((−2)/3+3/7):4/5+((−1)/3+4/7):4/5

=(−2/3+3/7−1/3+4/7):4/5

=(−2/3−1/3+3/7+4/7):4/5

=(−3/3+7/7):4/5

=(−1+1):4/5

=0:4/5

=0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận