Square root
VBT
Calculator
magnet

Y V

05 tháng 10 2022 13:03

câu hỏi

tính một cách hợp lí 50×347×2

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 13:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Y V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>50.347.2=(50.2).347=100.347=34700</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Y V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

50.347.2=(50.2).347=100.347=34700

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận