Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc T

14 tháng 11 2022 11:33

câu hỏi

Tính m gam muối tạo thành khi cho 1,5 mol h2s tác dụng với 2 mol Naoh ?

Tính m gam muối tạo thành khi cho 1,5 mol h2s tác dụng với 2 mol Naoh ?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 13:20

Được xác nhận

Chào em, hướng dẫn cho bài giải này: H2S + 2NaOH -> Na2S + 2H2O 1,5 2 1,5/1 > 2/2 Nên NaOH sẽ phản ứng hết và H2S dư n Na2S = nNaOH/2 = 2/2 = 1 mol mNa2S = 78 . 1 = 78 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận