Square root
VBT
Calculator
magnet

Nana N

13 tháng 3 2020 05:13

câu hỏi

tính lim x.cos(1/x) x->0


0

1


Việt N

16 tháng 3 2020 10:06

cos(1/x)=0 => lim của đống đấy = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a , góc ABC =60° . Tính tích vô hướng vectơ AB× vectơ C'D'

9

Lihat jawaban (1)