Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

07 tháng 11 2022 08:10

câu hỏi

tính khối lượng phân tử hydrogen

tính khối lượng phân tử hydrogen


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 13:05

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Hóa Trị Bài giải chi tiết: mH2 = 2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

E là axit của kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% theo khối lượng. Xác định công thứ phân tử của E

0

Lihat jawaban (1)