Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

07 tháng 11 2022 08:12

câu hỏi

tính khối lượng nitrogen


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 14:11

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc BTH Nguyên tố hóa học Bài giải chi tiết: N2 =14.2=28 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thang L

09 tháng 11 2022 04:22

<p>Số hạt pronton của nitrogen là 7 proton, số hạt neutron là 7 neutron<br>Khối lượng nitrogen được tính bằng công thức: mp+ mn &nbsp;= 7+7 = 14 amu ( &nbsp;đơn vị khối lượng nguyên tử quốc tế &nbsp;viết tắt là amu, không viết tắt là atomic mass unit).</p><p>&nbsp;</p>

Số hạt pronton của nitrogen là 7 proton, số hạt neutron là 7 neutron
Khối lượng nitrogen được tính bằng công thức: mp+ mn  = 7+7 = 14 amu (  đơn vị khối lượng nguyên tử quốc tế  viết tắt là amu, không viết tắt là atomic mass unit).

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân biệt đường saccarozơ,glucozơ và fructozơ

0

Lihat jawaban (1)