Square root
VBT
Calculator
magnet

Quạ V

20 tháng 12 2019 10:48

câu hỏi

Tính khối lượng của Fe và axit phản ứng biết rằng thể tích khí hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn 3,36 lít b Tính khối lượng của FeCl2 tạo thành


0

1


LyHeri L

23 tháng 12 2019 13:16

Không biết làm đúng không nhưng mà.... Giải Số mol của FeCl2: n=V/22.4 = 3.36/22.4=0.15 (mol) Khối lượng của FeCl2: m= n.M = 0.15 × 127= 19.05 (g) Vậy khối lượng của FeCl2 là 19.05 g Chúc bạn học tốt nhé !!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận