Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

30 tháng 12 2019 00:50

câu hỏi

tính khối lượng của 2m3 nước biết khối lượng riêng của nước là 1000km/m3


0

1


N. Ngandtt

15 tháng 1 2020 06:06

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến Khối lượng riêng của nước D = m/V --> m = V.D = 2.1000 = 2000 kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)