Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Đ

24 tháng 12 2019 13:00

câu hỏi

Tính khối lượng của 2 lít nước và 3 lít dầu hỏa,biết khối lượng riêng của nước và dầu hỏa lần lượt 1000kg/m3 và 800kg/m3


0

1


Trần T

26 tháng 12 2019 02:16

Tóm tắt : V1 = 2l =2dm3 = 0.002m3 V2 =3l=3dm3= 0.003m3 D1=1000kg/m3 D2= 800kg/m3 ______________________ m1=? m2=? Giải Khối lượng của 2 lít nước là : m=V. D= 0,002.1000=2kg Khối lượng của 3 lít dầu hỏa là : m=V. D=0,003.800=2,4kg Đáp số :m1=2kg m2= 2,4kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích dùm mình nhé

9

Lihat jawaban (2)

giờ ra chơi bạn Hùng và bạn Hà chơi trò Đuổi Bắt .Trong quá trình chơi, bạn Hùng đuổi bắt bạn Hà nhưng bạn Hà thường chủ động thay đổi hướng chạy liên tục làm cho bạn Hùng không Sao bắt được Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp chạy trốn của bạn Hà

3

Được xác nhận