Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 8 2022 07:16

câu hỏi

Tính j) 41+205+159+389+595;

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 07:18

Được xác nhận

Chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Chương 1 Bài 3 phần đại số. Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: 41+205+159+389+595 =(41+159)+(205+595)+389 =200+800+389 =1000+389 =1389 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận