Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

11 tháng 10 2021 08:08

câu hỏi

Tính điện trở tương đương;biết R1=4 ôm,R2=10 ôm,R3=15 ôm,R4=5 ôm


4

2


Hà C

14 tháng 10 2021 14:42

mạch nt hay song song vậy bn

Thu T

14 tháng 10 2021 14:50

R1 mắc nt với R2 và R3 mà R2 với R3 mắc song song với nhau, R4 mắc song song với R123

Thu T

14 tháng 10 2021 14:49

R1 mắc nt với R2 và R3 mà R2 với R3 mắc song song vs nhau, R4 mắc song song với R123

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tính điện trở tương đương trong đoạn mạch song song

26

Được xác nhận

Một bếp điện có ghi 220V-600W được mắc vào H ĐT 220V. Hãy tính: a. CĐDĐ qua bếp và điện trở của bếp. b. Dùng bếp này để đun 1 lít nước thì sau 10 phút nước sôi. Tính nhiệt lượng do bếp tỏa ra. c. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK và bỏ qua sự mất mát nhiệt do ấm và môi trường hấp thụ. d. Thực tế luôn có sự tỏa nhiệt vào môi trường nên hiệu suất của quá trình tỏa nhiệt là 80%.  Với nhiệt lượng trên có thể đun sôi lượng nước là bao nhiêu?  Hãy tính thời gian thực tế để đun sôi 1 lít nước từ nhiệt độ ban đầu đầu tính ở câu trên

0

Lihat jawaban (1)