Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái P

07 tháng 12 2019 13:43

câu hỏi

Tính hoá trị của N trong NO, N2O5 Tính hoá trị của Fe trong FeO, Fe2O3


0

1


Minh P

10 tháng 12 2019 02:48

N trong NO là hoá trị 2 N2O5 là hoá trị 5 Fe trong FeO là hoá trị 2 Fe2O3 là hoá trị 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng kali Clorat (KClO3) để điều chế được 48g khí oxi a. Viết pt hóa học xảy ra b. Tính số mol và khối lượng KClO3 tham gia phản ứng c. Nếu chi P tác dụng hoàn toàn với lượng oxi vừa thu được trên. Tính khối lượng P2O5 thu được.

0

Lihat jawaban (1)