Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 23:00

câu hỏi

Tính họp li (nếu có thể) b) 11/6−((−3)/3+4/7):(−9)/5


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:37

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Trang L,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 6</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><h1>11/6−((−3)/3+4/7):(−9)/5</h1><p>= 11/6 - (-3/7):(-9/5)</p><p>= 11/6 - 5/21</p><p>= 67/42</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn Toán 6

Bài giải chi tiết:

11/6−((−3)/3+4/7):(−9)/5

= 11/6 - (-3/7):(-9/5)

= 11/6 - 5/21

= 67/42

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận