Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

26 tháng 12 2022 13:27

câu hỏi

Tính hợp lý

Tính hợp lý

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:43

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Lê N</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 900<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>526 -[(-482)+126 - 18]</p><p>= 526 - [-482 -18 + 126]</p><p>= 526 - [-500 + 126]</p><p>= 526 + 500 - 126</p><p>= 1026 - 126</p><p>= 900<br>Kết luận: đáp án chính xác là 900<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Lê N
Đáp án cho câu hỏi của em là: 900

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
526 -[(-482)+126 - 18]

= 526 - [-482 -18 + 126]

= 526 - [-500 + 126]

= 526 + 500 - 126

= 1026 - 126

= 900
Kết luận: đáp án chính xác là 900
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận