Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên U

05 tháng 2 2020 06:30

câu hỏi

tính hợp lí : 25•99+25•99-99•(-37)+13•99


0

1


ĐứcAnh Đ

05 tháng 2 2020 14:00

25.99+25.99-99.(-37)+13.99 =99.(25+25-(-37)+13) =99.(50+37+13) =99.(87+13) =99.100 =9900

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)