Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

22 tháng 10 2022 12:42

câu hỏi

tính hợp lí (2+1)(2 2 +1).....(2 32 +1)-2 64

tính hợp lí (2+1)(22+1).....(232+1)-264


2

1


Lê P

22 tháng 10 2022 16:05

<p>Lời giải ạ</p>

Lời giải ạ

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)