Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

16 tháng 1 2022 07:57

câu hỏi

tính học sinh giỏi kì 1 bằng cách nào a.điểm mọi môn hơn 8 b.điểm trung bình hơn 8


112

11


Thy T

16 tháng 1 2022 12:32

A. nhà bán điểm mọi môn phải trên 8 á

Mai A

17 tháng 1 2022 04:12

b

Phan T

17 tháng 1 2022 08:07

A hay b, đối với cấp 2

Enter E

17 tháng 1 2022 11:54

mk nghĩ là A (mk nghĩ vz thoi nka)

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Phương A

20 tháng 1 2022 11:50

trường mình là cách b aks

Hưng T

20 tháng 1 2022 16:31

A và b

Bá A

21 tháng 1 2022 00:13

A phải hơn 8

Dung T

21 tháng 1 2022 09:47

a và b

Sương N

21 tháng 1 2022 13:34

mk nghĩ B

Đặng Y

21 tháng 1 2022 14:35

hello

Quế T

22 tháng 1 2022 06:50

tôi nghĩ A hay B cũng tốt

Gaster Đ

22 tháng 1 2022 12:00

tài nhở

Phong P

22 tháng 1 2022 13:21

a bn ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận