Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

29 tháng 12 2019 06:06

câu hỏi

tính hóa trị của nitơ , của đồng tong các hợp chất sau : N2O5, CUCO3


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 15:27

Trong N2O5 N có hoá trị V Trong CuCO3 thì Cu có hoá trị II

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ghi thành sơ đồ phản ứng sau, kèm theo điều kiện phản ứng nếu có,chỉ ra chất tham gia và sản phẩm a.đá vôi(canxi cacbonat) bị phân hủy khi nung nóng tạo ra vôi sống và khí cacbonic b.thả kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy có bọt khí sinh ra đó là khí hiđro bà dung dịch muối kẽm clorua mình cảm ơn mn giải giúp mình bài này<3

3

Lihat jawaban (1)