Square root
VBT
Calculator
magnet

Luu N

25 tháng 11 2019 12:50

câu hỏi

tính hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất sau:N2O5


0

4


Phạm T

27 tháng 11 2019 12:09

N2O5: N có hóa trị V (Phần giải thích ngoài) Vì O hóa trị II, 5×II=10 N, 2×X=10 => X= 5 Vậy N có hóa trị 5.

Phạm Q

03 tháng 12 2019 12:41

ngắn gọn là N có hoá trị là 5 O có hoá trị là 2

Ánh N

27 tháng 11 2019 13:38

gọi a là hóa trị N trong hợp chất N2O5 Quy tắc hóa trị :III.2=II.5 suy ra a=v vậy hóa trị. N2O5 là V trong Công thức hóa học N2O5

Doanh N

01 tháng 12 2019 02:22

gọi a, b lần lượt là hóa trị của N2 và O5 Ap dụng quy tắc hóa trị a*2=b*5 => a=5 b=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ sơ đồ các nguyên tử Nitơ ( số p=8), Neon ( số p= 10), silic ( số p=14), kali (số p =19

2

Được xác nhận