Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

09 tháng 9 2022 16:20

câu hỏi

Tính h) (−1/2)^(2):1/4−2(−1/2)^(2)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 16:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, bài Phép nhân và phép chia</p><p>Bài giải chi tiết: (-1/2)<sup>2</sup>:1/4-2.(-1/2)<sup>2</sup></p><p>=1/4:1/4-2.1/4</p><p>=1-1/2</p><p>=1/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Hải Y 

Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, bài Phép nhân và phép chia

Bài giải chi tiết: (-1/2)2:1/4-2.(-1/2)2

=1/4:1/4-2.1/4

=1-1/2

=1/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)