Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:44

câu hỏi

Tính giá tri cot120^(∘)


40

2

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Chào em Tú N,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc khối 9. Bài Lượng giác</p><p>Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Tú N, 

Đây là câu hỏi thuộc khối 9. Bài Lượng giác

Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là bài tập thuộc chương Lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết</p><h1>cot120^(∘) = 1/ tan 120^(∘)= -√3/3</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là bài tập thuộc chương Lượng giác

Bài giải chi tiết

cot120^(∘) = 1/ tan 120^(∘)= -√3/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận