Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

13 tháng 9 2022 02:38

câu hỏi

Tính giá tri của biếu thức: a) ax+ay+bx+by biết a+b=−2,x+y=17


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 03:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>ax+ay+bx+by</p><p>=a.(x+y)+b.(x+y)</p><p>=(x+y).(a+B)</p><p>=17.(-2)</p><p>=-34<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

ax+ay+bx+by

=a.(x+y)+b.(x+y)

=(x+y).(a+B)

=17.(-2)

=-34
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận