Square root
VBT
Calculator
magnet

Jenny N

04 tháng 7 2023 03:10

câu hỏi

tính giá trị lượng giác của góc 390 dộ


12

1


L L

04 tháng 7 2023 10:54

<p>390</p>

390

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận