Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

06 tháng 9 2022 03:29

câu hỏi

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 3^(4):3^(2)

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 03:31

Được xác nhận

Xin chào em Ca H, Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 6, Chương 1, Bài 4, phần đại số Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: 3^(4):3^(2) =3^(4-2) =3^(2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận