Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

25 tháng 8 2022 15:15

câu hỏi

Tính giá trị của các biểu thức sau: B=2(x^3+y^3)-3(x^2+y^2) với x+y=1

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 15:35

Được xác nhận

Xin chào Huy H. Đây là câu hỏi thuộc chương 1 bài 5 toán 8. Lời giải chi tiết: Lời giải chi tiết dược thực hiện ở hình bên dưới. Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)