Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

05 tháng 9 2022 08:09

câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

05 tháng 9 2022 08:09

Được xác nhận

Chào em Minh T, Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số. Lời giải chi tiết: d) (−2021)abc+ab = (-2021).(-21).(-11).0+(-21).(-11) = 0+231 =231 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận